Service aparate de aer conditionat

Service-Instalari-Intretinere-Reparatiipentru aparatede aer conditionat


Suntetiin cautarea unei persoane specializate in aer conditionat dinBucuresti? Simag Instal va poate ajuta sa rezolvati orice problemaaparuta la aparatul de aer conditionat. SimagInstal va garanteaza servicii de calitate pentru aparatele de aerconditionat, precum: verificare periodice, mentenanta, revizie,igienizare, reparatii, montaj. Avem mijloacele necesare si personalulcalificat pentru garantarea unui service aer conditionat de calitatesi rapid.

Pentru Service ne puteti contacta la numarul de telefon 0756 709 080

Desi, noi avemsolutia pentru probleme intampinate, trebuie sa aveti in vedere caperformanta unui aparat, dar si durata medie de functionare aacestuia depind de mediul in care functioneaza, de reviziile ce artrebuie efectuate anual de catre persoane calificate, de igienizareaaparatului de aer conditionat. Daca nu veti tine cont de acesterevizii periodice, veti avea un consum ridicat de energie, vetisolicita la maximum aparatul, astfel ajungandu-se la o durata defunctionare si utilizare a acestuia mult mai mica. Recomandareanoastra este apelati la specialisti pentru serviciile de intretinereale aparatului de aer conditionat, la inceputul fiecarui sezon,deoarece fara intretinerea periodica, aparatul isi pierde in jur de25% din eficienta. Garantat cheltuielile de intretinere vor fi maimici decat cele de repararea sau de inlocuirea aparatului de aerconditionat, de aceea va sfatuim sa evitati sa se ajunga inacea etapa.

Pentru Service ne puteti contacta la numarul de telefon 0756 709 080


Putem rezolva problemele legate de service si montaj aerconditionat in Bucuresti, in fiecare sector: Sectorul 1: Cartierele –Aviatorilor , Aviatiei, Baneasa, Bucuresti Noi, Damaroaia, Domenii,Dorobanti, Gara de Nord, Grivita, Victoriei, Floreasca, Pajura,Pipera, Primaverii, Piata Romana;

Secotrul 2: Andronache, Baicului, Colentina, Iancului, Tei,Floreasca, Stefan cel Mare, Obor, Pantelimon, Vatra Luminoasa, MihaiBravu, Pipera, Electronicii, Ion Creanga;

Sectorul 3: Zona Balta Alba, Brancusi, Centrul Civic, Lipscani,Muncii, Dristor, Titan, Mihai Bravu, Vitan, Unirii, Salajan;

Sectorul 4: Berceni, Oltenitei, Brancoveanu, Aparatorii Patriei,Giurgiului, Tineretului, Vacaresti;

Sectorul 5: Rahova, Sebastian, Cotroceni, Ferentari, DealulSpirii,13 Septembrie;

Sectorul 6: Drumul Taberei, Militari, Ghencea, Crangasi, Giulesti.

Pentru celelalte orase va putemrecomanda persoanele specializate cu care noi colaboram.


Asadar, daca avetinevoie de service pentru aparatul de aer conditionat, ne puteticontacta la unul dintre numerele de telefon: 0756 70 60 80, 0756 7090 80 sau pe adresa de mail: office@simag.ro


Pentru Service ne puteti contacta la numarul de telefon 0756 709 080